Adam Joura

0 %
Adam Joura
Frontend developer
Backend developer
Wordpress site creator
 • Stát:
  Česká republika
 • Město:
  Zlín
 • Věk:
  34
Čeština
Angličtina
HTML
CSS
WordPress
JavaScript
 • Bootstrap, Ant Design
 • GIT knowledge
 • React, NextJS, Redux
 • NodeJS, Express
 • SQL, MongoDB

Systém pro vyhodnocování nákladovosti zakázek

Aplikace

Popis projektu

Zadáním bylo zajistit přesné vyhodnocení nákladovosti při výrobě zakázky. V tomto případě jsem musel zajistit aby do vyhodnocení vstupovala přesná a relevantní data. 

Prvním krokem tedy bylo napsat aplikaci dostupnou v rámci firemní sítě s připojením na firemní SQL databázi s výrobními daty. Do této aplikace vstupují data týkající se objednávek, zakázkových postupů a technologických plánů. Z těchto dat je možno vyhodnotit základní údaje týkající se plánů mezd, skutečného výdeje materiálů a fakturovaných kooperací.

 • Frontend
  React
 • Backend
  Express
 • Databáze
  MS SQL, MongoDB
 • Ostatní
  Redux, Antd

Pro vyhodnocení je mimo technologického plánu ještě nutné znát skutečně strávený čas nad jednotlivými operacemi technologického postupu.

Pro tyto účely jsem sestrojil vykazovací terminály postavené na Raspberry Pi s připojenou čtečkou RFID karet a čtečkou čárových kódů a k tomuto terminálu napsal aplikaci, která načítá čárové kódy jednotlivých operací a vyhodnocuje tak dobu strávenou nad operací.

Tyto čárové kódy se automaticky generují ze systému na základě technologického plánu.

S těmito daty poté nebyl problém dopočítat kompletní nákladovost zakázek a zobrazovat podrobné statistiky.

Pro účely snadnější správy výkazů jsem dopsal část aplikace, která na časové ose zobrazuje jednotlivé výkazy práce, zobrazuje souhrnnou statistiku využití fondu práce, a efektivity v poměru s normovanými časy na operace a je možné v ní výkazy editovat a přidávat ručně.

Mimo samotné vyhodnocování jsem aplikaci stavil 'na zelené louce', řešil jsem tedy mimo databázový konektor na docházkový systém a informační systém Karat i autentizaci pomocí JWT tokenů, autorizaci a několik dalších menších dodatečných částí, jako zobrazení přítomných zaměstnanců nebo CRM systém pro obchodníky.

Zaujal Vás tento systém?

Kontaktujte mě a domluvíme se na tvorbě podobného systému na míru Vašim potřebám.
Kontaktujte mě